Att avsluta sin e-handel

Många kan i denna digitala tidsålder skapat sig ett stabilt företag inom e-handel eller liknande. För andra kanske det inte gått lika bra och känner sig nödd och tvungen att avsluta sin e-handel då den inte får in tillräckligt med intäkter för att vara en lönsam affär.

Att lägga ner ett företag kan kräva lite extra arbete beroende på vilken företagsform som företaget har. Har du din e-handel som ett aktiebolag så kan den enklaste vägen vara att kontakta Citadellet Likvidationer för att se om de kan hjälpa till med detta. Genom att sälja ditt bolag till Citadellet så övertar de allt som har med bolaget och likvidationen att göra och du kan koncentrera dig på att gå vidare i livet.

Oavsett hur du avslutar ditt företag så kan det finnas ett lager som först behöver säljas för att kunna likvidera aktiebolaget. Hos Bolagsverket så kan du få bra information om hur du ska avveckla ett aktiebolag, men också andra företagsformer som kommanditbolag, handelsbolag eller enskild näringsidkare. Man kan också genomföra en delning av ett aktiebolag och låta andra aktiebolag gå in och ta över både skulder och tillgångar som delas upp mellan de aktiebolag som tar över, det aktiebolag som överlåts upplöses i och med delningen av bolaget.

Om du inte har någon som kan tänkas köpa företaget så kan en avveckling vara det enda rätta att göra. Om skulderna är större än vad tillgångarna är så är konkurs alternativet. Så om det finns skulder så sälj ut det lager du har i en konkursutförsäljning och se till att betala de skulder som finns först. Om tillgångarna är större än skulderna så kan en likvidation genomföras.