Kommunikation för e-handelsföretag

E-handlare har oftast god insikt i betydelsen av marknadsföring för att få kunderna att hitta rätt. Det handlar om sökmotoroptimering men också om marknadsföring på sociala kanaler och via exempelvis Google. Men när det kommer till kommunikation så blir det ofta lite förvirring kring begreppen. Inte sällan tänker man på kommunikation som en marknadsföringsåtgärd och det är delvis en sanning. Vi har försökt att reda ut begreppen lite åt er.

För att skilja kommunikation från marknadsföring så brukar man säga att kommunikation är det vi gör på egna eller förtjänade plattformar medan marknadsföring handlar om att synas på andras plattformar mot exempelvis ekonomisk ersättning. Med andra ord så är kommunikationen det vi gör i kanaler som vi inte betalar någon annan för att synas på. Med andra ord är det som sker på vår egen handelsplattform något som är att beteckna som kommunikation. Vårt varumärke är det viktigaste som vi har och det behöver ständigt utvecklas och våras för att behålla och utveckla sitt värde. Därför kan vi rekommendera att ha hjälp av en kommunikationsbyrå, såsom Brid agency för att få råd och stöd i varumärkesarbetet.

En viktig del av kommunikationsarbetet med varumärket är att nå kunderna. Att vara proaktiv är en av många åtgärder som kan stärka varumärket. Det handlar om att bygga och behålla en relation med kunder för att dessa skall ha en bra bild av företaget som i sin tur kan generera ett gott rykte och därigenom nya kunder. Ett sätt att göra detta på är att söka kontakt med kunder för att följa upp upplevelsen av produkterna och ständigt leta efter förbättringspunkter både i köpupplevelsen och produktupplevelsen. Nöjda kunder är en förutsättning för att lyckas och frågar du kunderna så kan du så värdefull information om möjligheter att förbättra dina produkter eller sälja kompletterande produkter som kunderna saknar.