Säker shopping

Det är viktigt att veta att webbshoppar som man handlar av är säkra. Detta innehåller flera olika aspekter: vissa mer självskrivna och uppenbara än andra som kan vara rent tekniska.

Till att börja med får man givetvis använda sitt sunda förnuft: verkar sajten oseriös så bör man inte handla ifrån den innan man försäkrat sig om att den faktiskt går att lita på. Det kan handla om att kolla upp den i officiella register eller att få information om den från trovärdiga källor på andra sätt.

Ett annat problem är dock att webbshoppar som är gjorda i all välmening kan vara sårbara för attacker utifrån. Här finns det ett mycket konkret tips: att se efter så att texten i adressfältet inleds med https:// snarare än http://. Det anger nämligen att anslutningen är krypterad vilket försäkrar att nödvändiga steg har tagits för att skydda mot insyn av känsliga uppgifter så som kortnummer och koder.

I samband med detta kan även ett hänglås visas. Detta är en symbol som används för att visa att företaget som handlas ifrån går att identifiera – vilket självklart är en nog så viktig del i att undvika tråkigheter. För dem som använder Visakort (vilket många som bekant gör) finns dessutom ytterligare ett steg som kan garantera säkerheten: när man genomför en betalning i form av säker kortbetalning med dessa kort slussas man vidare till sin bank för att fylla i en personlig kod. Visas då en logotyp med ”Verified by Visa” vet man dessutom att Visa bedömt att företaget som man handlar från är seriösa i sitt säkerhetsarbete. Med andra ord bör man hålla koll på både allmänna intryck och specifika detaljer för att handa säkert online.